MENÜ

A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0073 projekt esetében lejárt 2015. október 31-én a fenntartási időszak második éve, amelyben az együttműködő partnerek az általuk vállalt nem-formális tanulási alkalmak számát a megállapodásban leírtak alapján tartották meg. Az öt együttműködő partner a fenntartás második évében a következő tevékenységeket vállalták és valósították meg. Ezek a létszámok a minimálisan megvalósítandó foglalkozás és tanulói létszámokat jelentik, melyeket az intézmények jelentősen túlteljesítettek a megvalósítás során.

  • Aszódi Evangélikus Gimnázium kézilabda heti szakkört valósított meg heti egy alkalommal minimum 6 fővel.
  • Csengey Gusztáv Általános Iskola Körzeti sportversenyt valósított meg egy év alatt két alkalommal minimum 100 fővel alkalmanként.
  • Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda a fenntartás első évében Játékos testnevelés heti szakkört szervezett heti egy alkalommal minimum 6 fővel.
  • Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium havi szakkört valósított meg a projekt fenntartási időszak első évében. A Kék-túra havi szakkört havi egy alkalommal minimum 6 fővel szervezte meg.
  • Aszódi Napsugár Óvoda Szivárvány Tagóvodája a Játékos testnevelés-ovis torna heti szakkört heti egy alkalommal minimum 10 fővel teljesítette..

A vállalt tevékenységek a résztvevők legnagyobb örömére folytatódnak a következő években is a megadott gyakorisággal és minimálisan előírt létszámokkal.

Nyíry Zsolt

 


 

 

 

Az Aszódi Szabadidősport Egyesületünk 2010 áprilisában nyújtott be pályázatot a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR konstrukció „Egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek az Aszódi Szabadidősport Egyesület szervezésében” címmel. Kedvező elbírálásban 2012 januárjában részesült projektünk, ahol 33.115.677 Ft támogatást kaptunk. Pályázatunk megvalósítása 2012. szeptember 01 -2013. augusztus 31-ig tart öt együttműködő partner részvételével, akik a következők:

Városi Óvoda Aszód

Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda Galgahéviz

Csengey Gusztáv Általános Iskola Aszód

Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Aszód

 A projekt megvalósítása során 4 db havi szakkör, 20 db heti szakkör 37 órában, 6 db témanap, 6 db nyári tábor, 7 db verseny került megtartásra. A tevékenységek propagálása érdekében 12 db plakátot, 60 db tájékoztató füzetet és 120 db szórólapot osztottunk ki a célcsoport körében. A megvalósult programok foganatosítása érdekében intézményenként 1-1 informatikai eszköz került beszerzésre. Jelenleg a 33.115.677 Ft támogatási összegből 27.605.953 Ft-ot hívtunk le, a záró elszámolás van még hátra, amelyben majd a fennmaradó összeg kerül elszámolásra. A zárásra szeptember hónapban kerül sor.

 Indikátoraink 100%-ban teljesültek, sőt túlteljesítés történt a pályázatban vállaltakhoz képest, hiszen az óvodák és az iskolák részéről a nem-formális tanulási alkalmakon résztvevők száma jóval meghaladta a tervezettet, amit mindenképpen eredményesnek ítélünk meg. A programok megvalósítása során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy azokat a fiatalokat is megszólítsuk, akik nem kimondottan érdeklődtek a különféle sportágak iránt, a korábbiakban említett programokkal kapcsolatos szóróanyagok is rájuk irányultak elsősorban.

Bízunk benne, hogy projektünk megvalósításával egyesületünk tudatos egészségkommunikációja célba ért, hiszen a programok megvalósításával hozzájárultunk a pályázat tevékenységeinek átláthatóságához, a bizalom kialakításához a célcsoport körében. Az együttműködő partnerekkel is jó viszony alakult ki, amely segítette a program valamennyi szereplőjének együttműködését a programok zavartalan lebonyolítása érdekében. Szóróanyagaink motiváló hatással voltak a célcsoportra, hiszen ezeknek köszönhetően a résztvevői létszám meghaladta a pályázatban betervezettet. A projekt megvalósítási időtartama alatt a szakkörök, témanapok alkalmával sok olyan hasznos információ hangzott el, amely hozzájárult a fiatalok egészséggel, sporttal kapcsolatos tudásának bővítéséhez.

Aszód, 2013. augusztus 16.


 

Projektünk megvalósítása mind szakmailag, mind pedig pénzügyileg a megfelelő ütemben halad előre. 2013. május 15-ig három kifizetési kérelmet adtunk be a Közreműködő Szervezethez, és szerencsére mindhárom elszámolást teljes egészében jóváhagyta az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., nem voltak nem elszámolható tételeink.

Az első kifizetési kérelemben 4.249.747 Ft-ot, a második elszámolásban 7.317.009 Ft-ot, a harmadikban pedig 3.679.550 Ft-ot igényeltünk, jelen pillanatban a negyedik kifizetési kérelem összeállításán dolgozunk, melyet még május hónapban szeretnénk beküldeni a Közreműködő Szervezethez. A támogatás folyósításával maximálisan elégedettek vagyunk, hiszen az elszámolás beadását követően maximum három-négy héten belül mindig megjelent a számlánkon az igényelt támogatás.

Jelenleg a megítélt 33.115.677 Ft támogatásból 23.525.225 Ft-ot hívtunk le, amely az összköltség 71 %-a, ez a 71 %-os forráslehívás teljes egészében megfelel a megvalósítási ütemtervnek, hiszen a megvalósításból még 3 és fél hónap van hátra, ami bőven elegendő a teljes forrás kihasználáshoz.

A pályázat szakmai előrehaladásáról elmondható, hogy minden a meghatározott ütemben halad, a programok a projektben feltüntetett időpontokban és létszámokkal kerülnek megrendezésre. A tevékenységek legnagyobb részét szakkörök teszik ki, amelyek általában a megvalósítás mindkét félévére épülnek, ezek már 2012. szeptemberétől folyamatosan zajlanak. Hat tábort terveztünk a különböző intézményekkel együttműködésben, amelyekből a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium már egyet, a kerékpártábort megtartotta, a többi tábor nyáron kerül megrendezésre. Ezen kívül témanapok és versenyek színesítik a programkínálatot.

Annak érdekében, hogy projektünk még nagyobb érdeklődésre tegyen szert a projekt kezdetekor cikket jelentettünk meg az Aszódi Tükörben, majd januárban a projekt jelenlegi helyzetéről adtunk hírt továbbá nyitórendezvényünkről a helyi tv is riportot készített. A programokhoz szórólapokat, tájékoztató füzeteket, plakátokat készíttetünk, amit az események előtt vagy közben szétosztunk a résztvevőknek. Ezen kiadványok segítik az adott témakörök megértését, feldolgozását.

A fiatalok visszajelzéseiből úgy gondoljuk, hogy projektünk eléri a célját, hiszen a gyermekek egyre nagyobb érdeklődéssel vannak a sportok iránt, egészségtudatosságuk, egészséges életmód iránti igényük kialakul, fejlődik.

Aszód, 2013. május 31.


 

A TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0073 pályázat megvalósítása az Aszódi Szabadidősport Egyesület szervezésében az előzetes terveknek megfelelően alakul. A programok megvalósításában közreműködő 29 fő pedagógus eddig közel 900 óra tanórán kívüli foglalkozást tartott január végéig. 2013. január 31-ig 12.528.666 Ft uniós forrást sikerült lehívnunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. Jelenleg a megítélt 33.115.677 Ft támogatás 59 %.-át használtuk fel, ami rendkívül jónak mondható annak függvényében, hogy még csak a megvalósítás félidejénél járunk. 2013. februárjában adtuk be a második kifizetési kérelmünket, ebben az elszámolásban több mint 7.000.000 Ft támogatást igényeltünk.  Összességében elmondható, hogy Egyesületünk eddig sikeresen tudta kihasználni a pályázatban rejlő pénzügyi lehetőségeket.

Aszód, 2013. február 16.


Szeptember 12-én került megrendezésre az "Egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek az Aszódi Szabadidősport Egyesület szervezésében" című
TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0073 számú pályázat projektnyitó rendezvényére a Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium rendezvénytermében.

A rendezvényről az Aszódi Tükörben megjelent cikk az alábbi hivatkozásokra kattintva olvasható:

 asze01.pdf

asze02.pdf

 


 

A pályázat keretén belül a 2012. szeptember hónapban megkezdődött szakkörök, tevékenységek képgalériája a következő hivatkozásra kattintva tekinthető meg:

https://skydrive.live.com/redir?resid=E82C3D71F9ED7D5D!226&authkey=!AJL9d3kRlUp6Uto

 Képgalériánk folyamatosan frissül.


 

 

 

 

 

Asztali nézet